Fokuset hos den lilla specialisten.
Kunskapen och erfarenheten från
de stora organisationerna.

När vi startade Listrup & Thyr ville vi förena de bästa av två världar - den mindre konsultens kundfokus och engagemang med våra erfarenheter från stora organisationer och IT-projekt. Därför kan vi både ta ett helhetsansvar som projekt- eller testledare eller ingå som testare och kravanalytiker i en projektorganisation.

Vi har bred erfarenhet av IT-projekt inom testområdet och har exempelvis deltagit i införande av ett nytt fastighetssystem, byte av ett fondsystem och införande av komplexa ärendehanteringssystem. Vi är även väl införstådda med olika kravanalys-, test- och projektledningsverktyg som exempelvis QualityCenter (QC) och är ISTQB-certifierade.

Katarina Listrup Berg: Katarina har arbetat med test och testledning, kravanalys och projektledning i snart 15 år; framförallt inom finansvärlden och olika börssystem. Från början är hon civilingenjör från KTH och hon har även erfarenhet av processutveckling och implementering av nya system.

Ingrid Thyr Forsell: Ingrid är utbildad inom systemvetenskap vid Uppsala universitet och har arbetat som IT-konsult i 20 år. Hon har lång erfarenhet av framtagande och införande av nya anpassade systemstöd i stora och små organisationer. Ingrid ansvarar för och leder utredningar, kravhantering, testledning samt koordinerar och leder utveckling och införande.  Listrup&Thyr Konsultbyrå på LinkedIn...  Listrup&Thyr Konsultbyrå på Facebook...